ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗ

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ

ಏಷಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಿನಿಮಾದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬದಲಾದ ಶೈಲಿ, ನಿರೂಪಣಾ ವೈಖರಿಗಳ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.

MOTHERLESS

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Seyyed Morteza Fatemi
Country : Iran
Language : Farsi
Duration : 84 minutes
Year : 2022

ಇನ್

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Badiger Devendra
Country : India
Language : Kannada
Duration : 96 minutes
Year : 2022

ಸ್ಯಾಂಡ್

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Visakesa Chandrasekaram
Country : Srilanka
Language : Tamil
Duration : 100 minutes
Year : 2022

SIGNAL MAN – 1971

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : K Shivarudraiah
Country : India
Language : Kannada
Duration : 117 minutes
Year : 2022

LADY OF THE CITY

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Maryam Bahrololumi
Country : Iran
Language : Persian
Duration : 80 minutes
Year : 2022

VIRAATAPURA VIRAAGI

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : B S LINGADEVARU
Country : India
Language : kannada
Duration : 178 minutes
Year : 2022

ಜುಡಾಸ್

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Dan Wolman
Country : Israel
Language : Hebrew
Duration : 85 minutes
Year : 2022

ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಟು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Akram Khan
Country : Bangladesh
Language : Bengali
Duration : 100 minutes
Year : 2022

BEFORE, NOW & THEN

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Kamila Andini
Country: Indonesia
Language : Sundanese
Duration : 103 minutes
Year : 2022

ಎ ಹೌಸ್ ವಿಥ್ ನೋ ನೇಮ್

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Noor Imran
Country : Bangladesh
Language : Bengali
Duration : 110 minutes
Year : 2022

ವಾಲ್ವಿ

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Paresh Mokashi
Country : India
Language : Marathi
Duration : 106 minutes
Year : 2022

ಲಿಯೊನರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡೈ

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Martika Ramirez Escobar
Country : Philippines
Language : filipino
Duration : 99 minutes
Year : 2022

ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 3

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Houman Seyyedi
Country : Iran
Language : Persian
Duration : 117 minutes
Year : 2022

ಲವ್ ಲೈಫ್

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Kōji Fukada
Country : Japan, France
Language : Japanese, Korean, Sign Language
Duration : 123 minutes
Year : 2022

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition

ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಪ್ರಖರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಒದಗಿಸುವುದೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು.

AADHIVAASI

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Vijeesh Mani
Country : India
Language : Muduga
Duration : 126 minutes
Year: 2022

ಆರಾರಿರಾರೋ

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Sandeep Shetty
Country : India
Language : Kannada
Duration : 125 minutes
Year: 2022

ANNA

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Islahuddin NS
Country : India
Language : Kannada
Duration : 126 minutes
Year: 2022

APARAJITO

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Anik Dutta
Country : India
Language : Bengali
Duration : 138 minutes
Year: 2022

GARGI

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Gautham Ramachandran
Country : India
Language : Tamil
Duration : 138 minutes
Year: 2022

JANA GANA MANA

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director :  Dijo Jose Antony
Country : India
Language : Malayalam
Duration : 162 minutes
Year: 2022

KOLI ESRU

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Champa p shetty
Country : India
Language : Kannada
Duration : 90 minutes
Year: 2022

MAAVU BEVU

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : K Suchendra Prasada
Country : India
Language : Kannada
Duration : 131 minutes
Year: 2022

PALLOTY 90’S KIDS

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Jithin Raj
Country : India
Language : Malayalam
Duration : 126 minutes
Year: 2022

SIFUNG

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Arup Manna
Country : India
Language : Bodo
Duration : 89 minutes
Year: 2022

SAUDI VELLAKKA CC NO 225/2009

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director :  Tharun Moorthy
Country : India
Language : Malayalam
Duration : 148 minutes
Year: 2022

ತನುಜಾ

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Harish Kumar. L
Country : India
Language : Kannada
Duration : 110 minutes
Year: 2022

THE GUARD

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Umesh V Badiger
Country : India
Language : Silent film
Duration : 90 minutes
Year: 2022

KAUDIKALI

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Sinchana Chandramohan
Country : India
Language : Kodava
Duration : 108 minutes
Year: 2022

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ಪರಿಣಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವೂ ಆಗಿದೆ. ದೇಶವಿದೇಶಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿತರಕರ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಈ ವೇದಿಕೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

NINTEEN.TWENTY.TWENTY ONE

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Mansore
Country : India
Language : Kannada
Duration : 150 minutes
Year: 2022

ಗಂಧದ ಗುಡಿ

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Amoghavarsha J. S.
Country : India
Language : Kannada
Duration : 96 minutes
Year: 2022

GURU SHISHYARU

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Jadeshaa K Hampi
Country : India
Language : Kannada
Duration : 163 minutes
Year: 2022

HADINELENTU

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Prithvi Konanur
Country : India
Language : Kannada
Duration : 125 minutes
Year: 2022

ಕನಕ ಮಾರ್ಗ

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Vishal Raj DFA
Country : India
Language : Kannada
Duration : 144 minutes
Year: 2022

KORAMMA

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Shivadhwaj Shetty
Country : India
Language : Kannada
Duration : 139 minutes
Year: 2022

KUBUSA

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Raghu Ramcharan
Country : India
Language : Kannada
Duration : 135 minutes
Year: 2022

MADE IN BENGALURU

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Pradeep K Sastry
Country : India
Language : Kannada
Duration : 179 minutes
Year: 2022

NALKE

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Thripthi Sundar Abhikar
Country : India
Language : Kannada
Duration : 125 minutes
Year: 2022

NAANU KUSUMA

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Krishne Gowda
Country : India
Language : Kannada
Duration : 105 minutes
Year: 2022

ORCHESTRA MYSURU

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Sunil mysooru
Country : India
Language : Kannada
Duration : 165 minutes
Year: 2022

PHOTO

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Utsav Gonwar
Country : India
Language : Kannada
Duration : 97 minutes
Year: 2022

VIJAYANAND

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Rishika Sharma
Country : India
Language : Kannada
Duration : 159 minutes
Year: 2022

MATA

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Ravindra Venshi
Country : India
Language : Kannada
Duration : 154 minutes
Year: 2022

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ

ಏಷಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಿನಿಮಾದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬದಲಾದ ಶೈಲಿ, ನಿರೂಪಣಾ ವೈಖರಿಗಳ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition

ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಪ್ರಖರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಒದಗಿಸುವುದೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು.

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ. ಪರಿಣಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವೂ ಆಗಿದೆ. ದೇಶವಿದೇಶಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿತರಕರ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಈ ವೇದಿಕೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

MOTHERLESS

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Seyyed Morteza Fatemi
Country : Iran
Language : Farsi
Duration : 84 minutes
Year : 2022

AADHIVAASI

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Vijeesh Mani
Country : India
Language : Muduga
Duration : 126 minutes
Year: 2022

NINTEEN.TWENTY.TWENTY ONE

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Mansore
Country : India
Language : Kannada
Duration : 150 minutes
Year: 2022

ಇನ್

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Badiger Devendra
Country : India
Language : Kannada
Duration : 96 minutes
Year : 2022

ಆರಾರಿರಾರೋ

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Sandeep Shetty
Country : India
Language : Kannada
Duration : 125 minutes
Year: 2022

ಗಂಧದ ಗುಡಿ

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Amoghavarsha J. S.
Country : India
Language : Kannada
Duration : 98 minutes
Year: 2022

ಸ್ಯಾಂಡ್

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Visakesa Chandrasekaram
Country : Srilanka
Language : Tamil
Duration : 100 minutes
Year : 2022

ANNA

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Islahuddin NS
Country : India
Language : Kannada
Duration : 126 minutes
Year: 2022

GURU SHISHYARU

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Jadeshaa K Hampi
Country : India
Language : Kannada
Duration : 163 minutes
Year: 2022

SIGNAL MAN – 1971

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : K Shivarudraiah
Country : India
Language : Kannada
Duration : 117 minutes
Year : 2022

APARAJITO

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Anik Dutta
Country : India
Language : Bengali
Duration : 138 minutes
Year: 2022

HADINELENTU

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Prithvi Konanur
Country : India
Language : Kannada
Duration : 125 minutes
Year: 2022

LADY OF THE CITY

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Maryam Bahrololumi
Country : Iran
Language : Persian
Duration : 80 minutes
Year : 2022

GARGI

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Gautham Ramachandran
Country : India
Language : Tamil
Duration : 138 minutes
Year: 2022

ಕನಕ ಮಾರ್ಗ

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : VISHAL RAJ DFA
Country : India
Language : Kannada
Duration : 144 minutes
Year: 2022

VIRAATAPURA VIRAAGI

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : B S LINGADEVARU
Country : India
Language : kannada
Duration : 178 minutes
Year : 2022

JANA GANA MANA

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director :  Dijo Jose Antony
Country : India
Language : Malayalam
Duration : 162 minutes
Year: 2022

KORAMMA

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Shivadhwaj Shetty
Country : India
Language : Kannada
Duration : 139 minutes
Year: 2022

ಜುಡಾಸ್

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Dan Wolman
Country : Israel
Language : Hebrew
Duration : 85 minutes
Year : 2022

KOLI ESRU

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Champa p shetty
Country : India
Language : Kannada
Duration : 90 minutes
Year: 2022

KUBUSA

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Raghu Ramcharan
Country : India
Language : Kannada
Duration : 135 minutes
Year: 2022

ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಟು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Akram Khan
Country : Bangladesh
Language : Bengali
Duration : 100 minutes
Year : 2022

MAAVU BEVU

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : K Suchendra Prasada
Country : India
Language : Kannada
Duration : 131 minutes
Year: 2022

MADE IN BENGALURU

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Pradeep K Sastry
Country : India
Language : Kannada
Duration : 179 minutes
Year: 2022

BEFORE, NOW & THEN

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Kamila Andini
Country: Indonesia
Language : Sundanese
Duration : 103 minutes
Year : 2022

PALLOTTY 90’S KIDS

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Jithin Raj
Country : India
Language : Malayalam
Duration : 126 minutes
Year: 2022

NALKE

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Thripthi Sundar Abhikar
Country : India
Language : Kannada
Duration : 125 minutes
Year: 2022

ಎ ಹೌಸ್ ವಿಥ್ ನೋ ನೇಮ್

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Noor Imran
Country : Bangladesh
Language : Bengali
Duration : 110 minutes
Year : 2022

SIFUNG

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Arup Manna
Country : India
Language : Bodo
Duration : 89 minutes
Year: 2022

NAANU KUSUMA

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Krishnegowda
Country : India
Language : Kannada
Duration : 105 minutes
Year: 2022

ವಾಲ್ವಿ

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Paresh Mokashi
Country : India
Language : Marathi
Duration : 106 minutes
Year : 2022

SAUDI VELLAKKA CC NO 225/2009

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director :  Tharun Moorthy
Country : India
Language : Malayalam
Duration : 148 minutes
Year: 2022

ORCHESTRA MYSURU

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Sunil mysooru
Country : India
Language : Kannada
Duration : 165 minutes
Year: 2022

ಲಿಯೊನರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡೈ

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Martika Ramirez Escobar
Country : Philippines
Language : filipino
Duration : 99 minutes
Year : 2022

ತನುಜಾ

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Harish Kumar. L
Country : India
Language : Kannada
Duration : 110 minutes
Year: 2022

PHOTO

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Utsav Gonwar
Country : India
Language : Kannada
Duration : 97 minutes
Year: 2022

ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 3

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Houman Seyyedi
Country : Iran
Language : Persian
Duration : 117 minutes
Year : 2022

THE GUARD

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Umesh V Badiger
Country : India
Language : Silent film
Duration : 90 minutes
Year: 2022

VIJAYANAND

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Rishika Sharma
Country : India
Language : Kannada
Duration : 159 minutes
Year: 2022

ಲವ್ ಲೈಫ್

ಏಷಿಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Kōji Fukada
Country : Japan, France
Language : Japanese, Korean, Sign Language
Duration : 123 minutes
Year : 2022

KAUDIKALI

Indian (Chitrabharati) Cinema Competition


Director : Sinchana Chandramohan
Country : India
Language : Kodava
Duration : 108 minutes
Year: 2022

MATA

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ


Director : Ravindra Venshi
Country : India
Language : Kannada
Duration : 154 minutes
Year: 2022