ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿ ವೇವ್ಸ್

Director : Lars von Trier
Country : Sweden, France, Denmark, Netherlands, Norway, Iceland, Spain, UK
Language : English
Duration : 158 minutes
Year: 1996
ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ

Synopsis

ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಸಣ್ಣ ಕರಾವಳಿ ಪಟ್ಟಣ. ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಮಹಿಳೆ ಬೆಸ್ಮೆಕ್ನಿಲ್, ನಾರ್ವೆಯ ಆಯಿಲ್ ರಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಾನ್ನೆಮನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಒಮ್ಮೆ ರಿಗ್ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಹಾನ್ನೆಮನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುರಿದು ತಲೆಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕಸುಖವನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ...

Lars von Trier

Director

Probably the most ambitious and visually distinctive filmmaker to emerge from Denmark since Carl Theodor Dreyer over 60 years earlier, Lars von Trier studied film at the Danish Film School and attracted international attention with his very first feature, The Element of Crime (1984). A highly distinctive blend of film noir and German Expressionism with stylistic nods to Dreyer, Andrei Tarkovsky and Orson Welles, its combination of yellow-tinted monochrome cinematography (pierced by shafts of blue light) and doom-haunted atmosphere made it an unforgettable visual experience

Cast

– Emily Watson
– StellanSkarsgård
– Katrin Cartlidge

Crew

– Director: Lars von Trier
– Producer: Peter Aalbæk Jensen, VibekeWindeløv
– Editor: Anders Refn
– Writer: Lars von Trier, Peter Asmussen
– DOP: Robby Müller
– Sound: Per Streit

Awards and Nominations

Nominee- Academy Awards, USA 1997
(Best Actress in a Leading Role)
Winner- Association of
Polish Filmmakers Critics Awards 1997 (Best Foreign Film)
Winner-Cannes Film Festival 1996
(Grand Prize of the Jury)

ಗ್ಯಾಲರಿ