ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ

ಗಾಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್

Director : Hlynur Pálmason
Country : Iceland, Denmark, France, Sweden
Language : Icelandic, Danish
Duration : 143 minutes
Year : 2022 minutes
ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾ

Synopsis

೧೯ ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಕಾಲ. ಯುವ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾದ್ರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವನು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ...

Hlynur Pálmason

Director

Hlynur Pálmason (born 30 September 1984) is an Icelandic film director and screenwriter.
A native of Hornafjörður, Iceland, he studied film at the National Film School of Denmark.

His debut feature film Winter Brothers (Vinterbrødre) debuted at the Locarno Film Festival in 2017, and went on to win the Bodil Award for Best Danish Film and the Robert Award for Best Danish Film, with Pálmason also winning the Robert Award for Best Director.

His second feature film, A White, White Day (Hvítur, Hvítur Dagur), was selected to screen in the International Critics’ Week section at the 2019 Cannes Film Festival, and was selected as Iceland’s submission for the Academy Award for Best International Feature Film at the 92nd Academy Awards in 2020

Cast

– Elliott Crosset Hove
– Ingvar Sigurdsson
– Vic Carmen Sonne

Crew

– Director: Hlynur Pálmason
– Producer: Eva Jakobsen, Mikkel Jersin, Anton Máni
– Editor: Julius Krebs Damsbo
– Writer: Hlynur Pálmason
– Dop: Maria von, Hausswolff
– Sound: Jacob Davidsen
– Music: Alex Zhang Hungtai

Awards and Nominations


Chicago International Film Festival 2022
Winner – Gold Hugo – Hlynur Palmason-
Best Feature
Winner– Silver Hugo – Best
Cinematography
Maria von Hausswolff

Danish Film Awards 2023
Best Costume Design – Nina Grønlund
Nominee – Munich Film Festival 2022
Best International Film

ಗ್ಯಾಲರಿ