ವಿಮರ್ಶಕರ ವಾರ

ಲೈಲಾಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್

Original Title: Baradaran-e Leila
Director : Saeed Roustayi
Country : Iran
Language : Persian
Duration : 165 minutes
Year : 2022
ವಿಮರ್ಶಕರ ವಾರ

Synopsis

ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರನ್ನು ಸಾಕಲು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಲೈಲಾ ಜೀವವನ್ನೇ ಸವೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ದುರ್ಬರವಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಲೈಲಾ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರು ಪರದಾಡುವಾಗ, ಲೀಲಾ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ...

Saeed Roustayi

Director

Saeed Roustayi (born 14 August 1989) is an Iranian film director and screenwriter. He graduated from Soore University with a Bachelor of Film and Television in Directing. Life+1 Day is his first major cinematic work. He received the 2016 Reflet d’Or for Best Feature at the Geneva International Film Festival Tous Ecrans. His works primarily focus on issues of social injustice, as well as his portrayals of women in Iranian society.

Cast

– Taraneh Alidoosti
– Saeed Poursamimi
– Navid Mohammadzadeh

Crew

– Director: Saeed Roustayi
– Producer: Javad Noruzbegi, Saeed Roustayi
– Editor: Bahram Dehghani
– Writer: Saeed Roustayi, Azad Jafarian
– Dop: Hooman Behmanesh
– Sound: Mahoor Mirshakkak, Rashid Daneshmand
– Music: Ramin Kousha

Awards and Nominations

Winner- Cannes Film Festival 2022
(FIPRESCI Prize)
Winner – Golden Rooster Awards 2022
(Best International Actor)
Winner- Munich Film Festival 2022
(ARRI/OSRAM Award – Special Mention)

ಗ್ಯಾಲರಿ